แจ้งเพิ่มอนิเมะที่มี LC ในไทย

หากมีเรื่องที่มีลิขสิทธิ์ในไทยแล้วทางเว็บ Hareshi ไม่มีสามารถแจ้งทางนี้ได้เลย
  • รีวิว Suzume ใหม่มาแล้ว! อ่านบทความได้ ที่นี่