ลงเพลงของวีทูปเบอร์

รวมเพลงที่ร้องโดยวีทูปเบอร์ไม่ว่าจะเป็น ออริจินอล โคฟเวอร์ หรือ เพลงที่โคแลปกับอื่นๆ
  • รีวิว Suzume ใหม่มาแล้ว! อ่านบทความได้ ที่นี่